Ocak 17, 2021

Laparoskopik Cerrahi Nedir?

ile admin

Laparoskopik Cerrahi Nedir? Cerrahiye, minimal invaziv cerrahi, anahtar deliği cerrahisi veya bandaid cerrahi de denir. Laparoskopik işlemler, cerrahi bölgeden uzakta yapılabilen yaklaşık 0.5-1.5 cm’lik küçük kesikler kullanılarak yapılabilir. Daha sonra küçük, ince cerrahi aletler kesi boyunca geçirilebilir ve ameliyat bölgesine yönlendirilir. Tüm prosedür, vücut içindeki görüntüleri bir TV monitörüne aktarmak için kullanılabilen ucunda bir kamera bulunan küçük bir tüp olan bir laparoskop kullanılarak gerçekleştirilir.

Laparoskopik Cerrahi Nedir?

Laparoskopik cerrahi, yaygın olarak karın ve pelvik koşulların teşhisinde kullanılır. Hastalıklı veya hasar görmüş doku ve biyopsilerin çıkarılması gibi cerrahi işlemleri yapmak için yaygın olarak kullanılır. Prosedür en sık kadın üreme sisteminin (jinekoloji) çalışması ve tedavisinde, bunu takiben sindirim sistemi (gastroenteroloji) koşullarını ve idrar sistemini etkileyen koşulları (üroloji) takip etmektedir.

Geleneksel açık cerrahiye göre laparoskopik cerrahinin ana avantajlarından bazıları aşağıda tanımlanmıştır:

  • Laparoskopik işlemler genellikle geleneksel açık cerrahiden daha kısa bir hastanede kalmayı gerektirir
  • Hastalar ameliyat sonrasında daha az ağrı ve kanama yaşar
  • Kesik yaranın geleneksel açık ameliyatta yapılan geniş insizyona göre çok daha küçük olması nedeniyle cerrahi sonrası skar oluşumu önemli ölçüde azaltılır.
  • prosedür

Temel prosedür aşağıdaki adımları içerir:

  • Bir hastaya genel anestezi uygulanır ve işlem boyunca hiç ağrı duyulmaz.
  • Karnın içinde genellikle göbek bölgesi etrafında bir veya daha fazla küçük kesik yapılır.
  • İnsizyon alanına bir tüp yerleştirilir ve karın karbondioksit gazı ile şişirilir. Bu, cerrahın iç organların daha iyi bir görüntüsünü ve çalışma alanını sağlar. Laparoskop tüpün içinden sokulur ve iç yapıların görüntüleri TV monitörüne yönlendirilir.
  • Cerrahi aletlerin daha sonra, cerrahın ne bulduğuna ve hangi prosedürleri gerçekleştirmesi gerektiğine bağlı olarak yapılabilecek daha küçük kesikler yoluyla eklenebilir.
  • Ameliyat bittikten sonra gaz karından atılır ve kesik dikişlerle kapatılır.