Mart 12, 2021

Mide Kanseri Teşhisi

ile admin

İlk belirtiler daha az ciddi koşullara benzer olduğundan mide kanseri tanımak zor olabilir. Bu nedenle, mide kanseri genellikle gelişmiş bir aşamaya geldiğinde teşhis konur.

Mide kanseri teşhisi için atılan adımlar

 • Ayrıntılı bir hasta geçmişi elde edilir ve fizik muayene yapılır. Doktor, hastanın yaşadığı semptomların yanı sıra durumun herhangi bir aile geçmişini sorar. Bunu, topakların ve hassasiyetin kontrol edilmesi için midenin fiziki muayenesi izler.
 • Doktor, mide kanserinden şüpheleniyorsa, hastanın kan testleri ve genel bir sağlığı değerlendirmek için bir röntgen ışınıyla birlikte uzmanlık testleri için sevk edilir.

Mide kanseri kontrolünde kullanılan ana testler aşağıda açıklanmıştır:

 • Endoskopi – Burada, kamera ve ucunda bir ışık kaynağı olan ince, esnek bir tüp özofagustan mideye geçirilir ve böylece midenin içi kanser bulguları kontrol edilebilir. Bir lezyon saptanırsa, endoskopun ucuna tutturulmuş bir alet kullanılarak küçük bir doku örneği (biyopsi) alınabilir.
 • Biyopsi – Lezyondan elde edilen numune, kanser hücrelerini kontrol etmek için mikroskop altında izlenir. Kanserin var olup olmadığını belirlemenin yanı sıra, biyopsi, adenokarsinoma (en yaygın kanser), karsinoid, gastrointestinal stromal tümör veya lenfoma olabilen kanser türünü ortaya çıkarabilir.
 • Görüntüleme çalışmaları – Yapılabilecek görüntüleme çalışmalarının örnekleri arasında bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ve pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması bulunmaktadır. Bu teknikler, daha sonra vücudun içindeki detaylı görüntüler sağlamak için bir bilgisayar yardımıyla bir araya getirilen bir dizi X-ışını içermektedir. Bunlar kanserin ne kadar ileri seviyede olduğunu, yayılıp büyümediğini ve hangi tedavinin en etkili olabileceğini değerlendirmek için kullanılabilir.

Mide kanseri evrelemesi

Mide kanseri, aşağıdaki sayısal sistemi kullanarak aşamalara bölünebilir:

 • Evre 1A – Kanser, midenin iç astarı içinde kalır ve lenf nodlarına yayılmaz.
 • Evre 1B – Ya a) kanser midenin astarıyla sınırlıdır ancak bir veya iki lenf nodu tutulur veya b) kanser kaslara yayılır ancak lenf nodu tutulumu yoktur.
 • Aşama 2A – Aşağıdakilerden biri geçerlidir:
 • A) Kanser mide dokusu ile sınırlıdır fakat üç ila altı lenf düğümüne yayılmıştır.
 • B) Kanser, bir veya iki lenf nodunun yanı sıra çevreleyen kasları işgal etti.
 • C) Kanser midenin dış tabakasına yayılmıştır ancak lenf düğümleri etkilenmemiştir.

Aşama 2B – Aşağıdakilerden biri geçerlidir:

 • A) Kanser, astarın içinde bulunur, ancak yedi veya daha fazla lenf düğümüne yayılmıştır.
 • B) Kanser kaslara yayılmıştır ve üç ila altı lenf nodu etkilenmiştir.
 • C) Kanser dış tabakaya ve bir veya iki lenf noduna yayılmıştır.
 • D) Kanser karın dışına yayılmış ancak lenf düğümleri etkilenmemiştir.
Mide Kanseri Teşhisi! Diyetimiz.Com

Mide Kanseri Teşhisi! Diyetimiz.Com

Aşama 3A – Aşağıdakilerden biri geçerlidir:

 • A) Kanser çevreleyen kaslara yayılmıştır ve yedi veya daha fazla lenf nodu içermektedir.
 • B) Kanser midenin dış tabakasına yayılmıştır ve üç ila altı lenf nodu etkilenmiştir.
 • C) Kanser karnın dışına ve bir veya iki lenf noduna yayılmıştır.

Aşama 3B – Aşağıdakilerden biri geçerlidir:

 • A) Kanser, midenin dış tabakasına ve yedi veya daha fazla lenf düğümüne yayılmıştır.
 • B) Kanser karnın dışına ve üç ila altı lenf düğümüne yayılmıştır.
 • C) Kanser midenin çevresinden ötesine çevresindeki dokuya yayılmıştır ve ayrıca iki lenf nodu içerir.
 • Evre 3C – Kanser midenin yakınında bulunan dokulara ve organlara, ayrıca üç veya daha fazla lenf noduna yayılmıştır.

Aşama 4 – Kanser akciğerler ve karaciğer gibi vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.