Eylül 20, 2021

Muhasebeciye, ‘üçkağıtçı’ dedi işten atıldı!

ile admin

Çalışma hayatında, işyerlerinde sık sık yaşanan tartışmalar bazen çalışanın işten atılmasına neden olabiliyor. Yargı’da bu cins durumlarda, genelde patron lehine karar veriyor. İşte, bu tartışmalara örnek olaylardan biriside Lüleburgas’da yaşandı. Güç alanındna faaliyet gösteren bir şirkette çalışan bir personel, başka çalışanların yanında, muhasebeci için, “nasıl üçkağıtçı, yalancı adamlar bunlar. 4 aylık sigortamızı yatırmadı, maaşlarımızı eksik yatırdı” dedi. Bu kelamlar üzerine patron, emekçiyi işten çıkardı.

İş hayatındaki çalışanlar ortasındaki tartışmalara emsal olabilecek olay, 2014’te Lüleburgaz’da bir güç şirketinde yaşandı. Depo vazifelisi olarak çalışan emekçi, maaşların geç yatmasından ve eksik yatırılmasından şikayette bulundu. Emekçi, iki üç çalışanın yanında, muhasebeci için, “nasıl üçkağıtçı, yalancı adamlar bunlar. 4 aylık sigortamızı yatırmadı, maaşlarımızı eksik yatırdı” dedi.

Bu kelamlar muhasebeci ve patronun kulağına gitti. Bunun üzerine bir tutanak tutularak, personelin iş akdine sona erdirildi. Personel ise bunun üzerine, işe iade davası ve alacak davası açtı.

Davacı emekçi, kendisinin sendika faaliyetlerine katıldığı için işten atıldığını öne sürdü.

Lokal mahkeme de, çalışanın talebini haklı bularak, davanın kabulü istikametinde karar verdi.

Patron lokal mahkemenin kararını temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise, davacının sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldığına yönelik kesin kanıtların olmadığını lakin, patronun işten atılma münasebeti olarak belirttiği üçkağıtçı kelamını ise kullandığının şahitlerin sözü ile katılık kazandığını bildirdi.

Daire, kelam konusu tabirlerin işyerinde aksiliğe yol açtığını belirtek, davanın red edilmesi gerektiğini karar altına aldı.
Dairenin kararı şöyle:

“… şahısların yargılama sırasında davalı şahidi olarak dinlendiği ve tutanağı doğruladıkları, davacının tutanakta belirtilen kelam ve davranışlarının işyerinde aksiliğe yol açtığının sabit olduğu,ceza belgesindeki tespite nazaran davacının haksız tahrik altında bu davranışta bulunduğu, bu
nedenle feshin haklı fesih tartısında olmamakla birlikte geçerli nedene dayandığı, davacı iş kontratının sendikal nedenle feshedildiğini argüman etmişse de bu konunun evrak kapsamına sunulan beyan ve evraklara nazaran kanıtlanmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar VERİLMESİ GEREKMİŞTİR.”

Kaynak: Memurlar