Eylül 20, 2021

Silah ruhsatı alabileceklerin kapsamı genişletildi

ile admin

Sivil toplum kuruluşları kişisel silahlanmaya karşı uğraş ederken, İçişleri Bakanlığı silahlanmayı kolaylaştırdı. ‘Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Öbür Aletler Hakkında Yönetmelik’te geçtiğimiz hafta 19. defa değişiklik yapıldı. Ruhsatlı silah alabileceklerin kapsamı genişletildi, silah alabilecek bürokratların sayısı artırıldı. İnanılmaz Hal Süreçleri İnceleme Komitesi başkanı/ üyeleri, büyükşehir belediyelerinde vazifeli genel sekreterler, il özel yönetimi genel sekreteri kapsama alındı.

Sözcü’den Hürmet Öztürk’ün haberine nazaran, müteahhitler de silah ruhsatı alacak meslek kümelerine eklendi. Müteahhitler, silah taşıma ruhsatı verilmesi için üretim işlerinin büyüklüğüne bakılacak. Kimi meslekler de silah ruhsatlarının yenilenmesi sırasında harç alınmaması kararlaştırıldı. Silah ruhsatları 5 yılda bir yenileniyor. Bu yıl harç ölçüsü 7 bin 606 lira olarak belirlenmişti. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerle ilgili unsurda de değerli değişikler yapıldı. Yine silah verilmesi ‘sakıncalı’ olanlardan uygun bulunanlara da taşıma yahut bulundurma ruhsatı verilecek.

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, düzenlemeyi şöyle açıkladı:

“Yeni yönetmelikten, ‘Hiçbir şekilde’ ruhsat verilemeyeceği ibaresi çıkarıldı. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması ve cezanın infazından beş yıl geçmiş olması, ruhsat veriliş nedenlerinin idari makamlara bildirilmemesi vb. hallerde silah ruhsatı verilebileceğine ait düzenleme getirildi. Muhakkak hatalardan (kadına karşı şiddetin önlenmesi bağlamında haklarında önlem kararı verilenler dahil) haklarında kovuşturma yapılanların silahları dava sonuna kadar emanete alınacak.”

Kaynak: Memurlar