Eylül 20, 2021

Yerli kömürden ekonomiye 7 milyar lira

ile admin

2020’de üretilen 88 milyon 956 bin 400 ton yerli kömür iktisada 7 milyar lira katkı sağlarken, kömür ithalatının da önüne geçiliyor. Yerli kömür madenleri sayesinde 38 bin şahsa direkt istihdam sağlanırken; lojistik, makine ve ulaştırma üzere yan kesimlere de can suyu veren yerli kömür üretimiyle dolaylı sağlanan istihdam 120 bin kişiyi buluyor. Son beş yılda 456,5 milyon ton yerli kömür iktisada kazandırıldı. Türkiye’de en fazla üretim ise Manisa’da yapılıyor.

Taş kömürü, linyit, asfaltit, bitümlü şist alanlarından oluşan yerli kömüre yönelik 473 işletme ve 171 arama olmak üzere, toplam 644 ruhsat bulunuyor. Bu ruhsatlardan 389 adedine işletme müsaadesi düzenlenirken, 389 ruhsattan 346’sı özel dal, 43’ü ise kamunun elinde bulunuyor. 2020’deki yaklaşık 89 milyon tonluk üretimin 50,5 milyon tonunu kamu, 38,4 milyon tonunu özel bölüm gerçekleştirdi. 2020’de bölgelere 247,8 milyon lira kömür dayanak ödemesi gerçekleştirilerek, bölgesel kalkınmaya da dayanak olundu.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Kaynak: Memurlar